Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2019

Gösterim: 3613

Taşınır İşlemleri Şube Müdürlüğü

1.   Birimimiz; kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın taşınır malların kaydı, depolama, zimmet, kayıttan düşüm, sayım ve taşınır yönetim hesabının verilmesi işlemlerini, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre hazırlanan, 18 ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yürütmek.


2.   İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bütçesinden satın alma yolu ile Başkanlığımıza ve üniversitemiz birimlerine temin edilen, tüketim malzemeleri ile dayanıklı taşınırların giriş işlem kayıtlarını yapmak.


3.   Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,

.   

4.    Başkanlığımıza ait tüketim malzemelerinin çıkış kayıtlarını yapmak.

 

5.   Başkanlığımıza bağış veya bedelsiz devir edilen tüketim malzemeleri ve dayanıklı taşınırları giriş işlemlerini yapmak.

 

6.  Başkanlığımız birimlerinde kullanıma verilen taşınırların kişilere zimmet işleminin yapılması.

 

7.  Hurda durumdaki taşınırlar ile ilgili taşınırların kayıttan düşürülme işlemlerini yapmak.

 

8.  Tüketim malzemelerinin II. Düzey tüketim listesinin hazırlamak ve 3 er aylık dönemlerde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek.

 

9.  Yıl sonu cetvellerinin hazırlanması ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek.