Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2019

Gösterim: 4329

Bütçe-Tahakkuk İşlemleri Şube Müdürlüğü

1.  Başkanlığımız personelinin (memur, işçi) maaş, özlük hakları, yolluklar, derece
kademe ilerlemesi, icra, emeklilik, SGK primleri ve diğer ödemelere ilişkin işlemler,


2.   Geçici görevlendirilen veya naklen gelen akademik ve idari personel için yurt içi ve 
yurt dışı sürekli ve geçici görev yollukları ödenmesi işlemleri,


3.   Rektör ve Rektör yardımcılarının idari ve temsil tazminat işlemleri takibini yapmak ve
bordrolarını hazırlamak,


4.   Başkanlığımız bütçe işlemlerini planlamak, hazırlamak ve koordine etmek.


5.   Birim faaliyet raporu, eylem planı, stratejik planın hazırlanması,