Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023

Gösterim: 405112

Tarihçe

Üniversitemizin tarihi, 3 Temmuz 1993 tarih ve 3897 sayılı Kanunla Balıkesir Üniversitesi bünyesinde kurulan ve 18 Ekim 1993 tarihinde İktisat ve İşletme Bölümleriyle eğitim-öğretime başlayan Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne dayanmaktadır. Aynı yıl içerisinde, Bandırma Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretime başlamış ve ilerleyen yıllarda da Gönen Meslek Yüksekokulu, Manyas Meslek Yüksekokulu, Erdek Meslek Yüksekokulu ve Bandırma Sağlık Yüksekokulu, Balıkesir Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Bölgenin ihtiyacı ve bölge insanının yoğun talebi neticesinde, 23 Nisan 2015 tarih ve 6640 sayılı Kanunla Balıkesir’in ikinci üniversitesi olarak Üniversitemizin kuruluşu gerçekleşmiştir. 

Üniversitemizin adı, Kurtuluş Savaşı’nda düşman kuvvetlerine Bandırma’da atılan son kurşundan, istiklalimizin ilelebet muhafaza edileceğinin tescil edildiği gün olan 17 Eylül 1922 tarihinden gelmektedir.

Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bandırma Sağlık Yüksekokulu, Bandırma Meslek Yüksekokulu, Gönen Meslek Yüksekokulu, Manyas Meslek Yüksekokulu, Erdek Meslek Yüksekokulu ve Gönen Jeotermal Enstitüsü gibi köklü eğitim kurumları ve tecrübeli akademik ve idari personelin devriyle kuruluşu gerçekleşen Üniversitemiz, “Geleceğe Açılan Köprü” sloganıyla yükseköğretim alanında seçkin yerini almıştır. Üniversitemiz, toplam 11 yerleşkede 12 fakülte, 4 enstitü, 1 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu ve 19 uygulama ve araştırma merkezi ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemizde 2023 yılı itibariyle önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde olmak üzere 23.169 öğrencimiz (2.450’si uluslararası öğrencidir) ve 1.054 akademik ve idari personelimiz mevcuttur. Üniversitemizin kuruluşuna yer veren 6640 sayılı Kanun’da aşağıdaki birimler yer almıştır:

• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Bandırma Meslek Yüksekokulu, Gönen Meslek Yüksekokulu, Manyas Meslek Yüksekokulu, Erdek Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gönen Jeotermal Enstitüsü.

Üniversitemiz, 2015’teki kuruluşundan sonra, kısa bir süre zarfında yukarıda sıralanan birimlerine ilave olarak pek çok yeni akademik birimi bünyesine kazandırmıştır. Bunlar sırasıyla aşağıdaki gibidir:

• Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tıp Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Ziraat Fakültesi ile Adalet Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Bandırma OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Susurluk Tarım ve Orman Meslek Yüksekokulu.

 


Fotoğraflar