Taşınır İşlemleri Şube Müdürlüğü

Başkanlığın harcama yetkisi alanında olan tüm tüketime yönelik sarf malzemeleri, dayanıklı tüketim malzemelerini ve makine teçhizatların (var olan satın alınan ve bağış yapılan) taşınır işlemlerinin kayıt altına alınması, izlenmesi işi merkez ambar stoklarının takibinin yapılması.